js9988金沙

首页   ·   科研   ·   发表成果
作者 Author(s) 标题 Title 年份 Year 杂志 Journal 链接 Link
Dimitris Vavoulis; Volko A. Straub, John A.D. Aston, Feng JF 2018 PLoS Comp. Biol.
Dimitris Vavoulis; Volko A. Straub, John A.D. Aston, Feng JF 2018 IEEE Tranction on Knowledge and Data Engineering
Hong, Lei; Cai, Shi-Min; Zhang, Jie; Zhuo, Zhao; Fu, Zhong-Qian; Zhou, Pei-Ling 2018 CHAOS
Li Ping; Zhang Jie; Xu Xiao-Ke; Small, Michael 2018 CHINESE PHYSICS LETTERS
Xiang, Ruoxi; Zhang, Jie; Xu, Xiao-Ke; Small, Michael 2018 CHAOS
Wei Cheng, Xiaoxi Ji, Jie Zhang, Jianfeng Feng 2018 Frontiers in systems neuroscience
T Ge, G Schumann, Jianfeng Feng 2018 Quantitative Biology
Shuixia Guo, Lena Palaniyappan, Bo Yang, Zhening Liu, Zhimin Xue, Jianfeng Feng 2018 Schizophrenia Bulletins
Lu WL, Feng JF , Waxman D, and Amari SI 2018 New J. Physics
Y. Yao, WL. Lu, B. Xu, CB. Li, CP. Lin, D. Waxman, and JF. Feng Scientific Reports
首页上页12345...9下页尾页